Search
Close this search box.

ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಈ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಿದ್ದರೆ ಸಾಕು!

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

ಕರ್ಣಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾಕು ಬಂದಿದೆ! 2023-24 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ/ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ವಿವರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅರ್ಜಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ -1 ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಪ ವಿಭಾಗ-1 ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ, ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 73.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರವರೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: 9845587605, 8105084941 ಇವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ದಾಖಲೆಗಳು:

×ಕಟ್ಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಡ್ (ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ).

×ಪಿಯುಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯಾಸಂಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.

×ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿದ ರಶೀದಿ.

ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಈ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಿದ್ದರೆ ಸಾಕು!

Leave a Comment

Trending Results

Request For Post